PERMOHONAN JAWATAN LANJUT KONTRAK

1. Semua permohonan perlu dibuat mengikut tarikh iklan yang telah ditetapkan
2. Hanya maklumat permohonan yang LENGKAP dan BETUL sahaja akan dipilih dalam penyaringan.
3. Status permohonan akan dimaklumkan melalui portal ini.

 Hubungi Kami
AHMAD MOKHTAR BIN ABDULLAH
03-97691538
ahmadmokhtar@upm.edu.my