1. Semua pemohon perlu membuat pembelian nombor pin bagi setiap permohonan baru

2. Hanya maklumat permohonan yang LENGKAP dan BETUL sahaja akan dipilih dalam penyaringan.

3. Hanya calon yang dipilih dalam penyaringan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.

4. Status permohonan akan dimaklumkan melalui portal ini.


Copyright © 2020 Pejabat Pendaftar.